Privacyverklaring


Privacyverklaring voor bezoekers TWP Maasbree

Persoonsgegevens die wij verwerken
TWP Maasbree verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Rapportage over de voortgang van het proces van de bezoeker bij TWP Maasbree.
 • Contactpersoon bezoeker (in geval van nood)
 • Organisatie huisvesting/begeleiding (indien van toepassing)
 • Naam begeleider/behandelaar/ouders (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer en e-mail adres begeleider/behandelaar/ouders (indien van toepassing)
 • Contactpersoon gemeente (indien van toepassing)
 • Foto’s en filmpjes van bezoekers die geplaatst worden op sociale-media accounts van TWP.
 • Foto’s en filmpjes van bezoekers die geplaatst worden op op flyers, banners en ander informatiemateriaal van TWP.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
TWP Maasbree verwerkt gegevens die nodig zijn voor je begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere en alle overige persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

TWP Maasbree maakt gebruik van telefoongesprekken, SMS, berichten via Whatsapp en e-mail. Helaas kunnen we deze gegevens niet volledig beveiligen (naast de gebruikelijke beveiliging van wachtwoorden e.d.). We proberen zo min mogelijk via deze kanalen privacygevoelige informatie te versturen en we verwijderen alle gegevens ieder jaar. Hiervoor vragen we toestemming door middel van het toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Camerabeelden Mafcentrum
Het Mafcentrum maakt gebruik van camera’s die door het gehele pand heen hangen. Deze camera’s hebben als doel ter beveiliging van eigendommen en personen en zullen enkel en alleen geraadpleegd worden door leden van het Stichtingsbestuur Mafcentrum indien er sprake is van een calamiteit. Het Mafcentrum maakt voor het functioneren van het systeem gebruik van de diensten van Brinc Beveiligingssystemen te Lottum. De beelden worden 3 maanden bewaard en zullen daarna gewist worden.

Waarom we gegevens nodig hebben
TWP Maasbree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om contact op te kunnen nemen met je begeleiders/ouders/behandelaar indien overleg plaats dient te vinden over je voortgang (met jouw toestemming);
 • Om contact op te kunnen nemen met je begeleiders/ouders/behandelaar indien er sprake is van een veiligheidsrisico (je kunt hiervoor geen toestemming te geven, maar wordt wel altijd geïnformeerd);
 • Om in geval van nood een contactpersoon van je te kunnen informeren.

Hoe lang we gegevens bewaren
TWP Maasbree zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je bezoeker bent bij TWP maasbree bewaren we jouw gegevens. Daarna hanteren we een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen met anderen
TWP Maasbree deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TWP Maasbree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. TWP Maasbree zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
TWP Maasbree neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met TWP Maasbree, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Pastoor Leursstraat 12
Postcode en plaats: 5993 CC Maasbree
Telefoonnummer: 06 41757023
E-mailadres: [email protected]
Website: www.twpmafcentrum.nl