Visie & Doelstellingen


Visie

TWP is een plek waar bezoekers hun vaardigheden kunnen laten zien en ontdekken. Bezoekers kunnen hier zichzelf zijn en iedereen is gelijk! Jong en oud is welkom. Er hangt een positieve sfeer, waarbinnen bezoekers kunnen uitzoeken wat hun kwaliteiten zijn om deze vervolgens nog meer te ontwikkelen. Daarnaast is iedereen vrij om nieuwe kwaliteiten te ontdekken. Bij de TWP wordt er vrij gewerkt. Dit wil zeggen dat er geen dagelijks programma is. Je doet vooral wat je leuk vindt; muziek, dans, houtbewerking, schilderen, koken en al het andere wat je nog kunt bedenken. De TWP ondersteunt bezoekers in deze activiteiten.

Wij geloven dat een bezoeker zich in de eerste plaats prettig en veilig moet voelen; een plek waar iemand echt volledig geaccepteerd wordt zoals hij/zij is. Onder het motto ‘niks moet’ krijgen onze bezoekers de kans om zich veilig te gaan voelen op hun eigen tempo. Als ze er zelf aan toe zijn om initiatief te tonen en iets te gaan ondernemen, dan stimuleren wij dit zoveel mogelijk. Zo ontstaan er de mooiste dingen en een succeservaring die vanuit jezelf is ontstaan is goud waard.

Naast eigen initiatief vinden we het heel belangrijk dat we als groep (dus alle bezoekers, ondersteuners, vrijwilliger en stagiaires) fungeren en ieder zijn eigen inbreng heeft. We nodigen iedereen uit hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Doelstellingen

Wij geloven dat ieder mens een berg aan mogelijkheden in zich heeft mits hij/zij zich veilig en gemotiveerd voelt om hiernaar op zoek te gaan. Wij proberen de focus te verschuiven van de onmogelijkheden naar de mogelijkheden van bezoekers. Ons doel is om onze bezoekers te stimuleren deze mogelijkheden aan het licht te brengen. Dit doen we door:

  • Een vrije inloop aan te bieden, zonder verplichtingen. Bezoekers kunnen namelijk komen en gaan wanneer ze zelf willen. Sommige mensen hebben er behoefte aan om een hele dag te komen, anderen vinden een uurtje ook genoeg. De bezoekers die bij TWP komen, doen dit omdat ze het zélf willen.
  • Bezoekers de mogelijkheid te bieden om zelf een invulling te geven aan TWP. We werken dus niet met een activiteitenprogramma of vaste structuur. Op die manier geven we bezoekers de kans (en leren ze) om zelf met ideeën voor activiteiten te komen. Bezoekers die nieuw bij TWP komen, vinden het soms lastig om zelf te bedenken wat ze willen doen. Daarin ondersteunen wij hen door verschillende materialen aan te bieden en hen uit te nodigen om samen hiermee aan de slag te gaan.
  • Aan te sluiten bij de behoefte van de bezoekers en te faciliteren hierin. Zo zijn er allerlei materialen voorhanden en zijn er regelmatig workshops waar bezoekers bij aan kunnen sluiten. Heb je een wens en hebben we materialen en/of kennis hiervoor nog niet in huis? Dan doen we ons best om dit voor je mogelijk te maken.
  • Er in te geloven dat ieder mens zich het beste ontwikkelt als de motivatie vanuit zichzelf komt op het moment dat hen de ruimte en tijd wordt gegeven. Ons motto is daarom: wees welkom! Komt eerst maar eens binnen voor een kopje koffie en neem de tijd om je prettig te gaan voelen. Vervolgens ontstaan de mooiste initiatieven en vinden er persoonlijke ontwikkelingen plaats. Dit alles ontstaat doordat we met bezoekers in gesprek gaan, hen uitdagen en in hun waarde laten, op een natuurlijke en niet geforceerde of geplande manier.
  • Eventueel samen met de bezoeker te kijken naar zijn of haar doelen, hoe we daarin kunnen ondersteunen en hoe TWP daarin van toegevoegde waarde kan zijn.
  • Als ondersteuners geregeld onze eigen interesses mee te nemen en initiatief te tonen om iets (creatiefs) te gaan doen bij TWP. We nemen dan bijvoorbeeld onze eigen hobby mee. Vaak merken we dat we daarmee bezoekers prikkelen en de drempel verlagen om zelf ook iets te ondernemen.